Corridor, Guangzhou 2014 門廓 2014, 廣州

by Huang Jing
HK$ 22,000
Gelatin Silver Print, signed