print sales

showing:
sort by:
all series / 79 works
Huang Jing III III II II
Tree of Firework, Meizhou 2011煙花樹 2011, 梅州
14" x 11" (35.6 cm x 28 cm) | 24" x 20" (61 cm x 50.8 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Firework 2, Meizhou 2011煙花2 2011, 梅州
11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Firework 1, Meizhou 2011 煙花1 2011, 梅州
4" x 6" (10.7 cm x 16 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Crack on the Bus, Shenzhen 2013 公交車的縫 2013, 深圳
11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Drain in Cheung Chau, Hong Kong 2015 長洲的水渠 2015, 香港
4" x 6" (10.7 cm x 16 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
On the Way to Work, Shenzhen 2013 上班的路 2013, 深圳
6" x 11" (15.4 cm x 27 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
A Dead Cat, Shenzhen 2011 死貓 2011, 深圳
4" x 6" (10.7 cm x 16 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Wildflowers, Shenzhen 2011 野花 2011, 深圳
4" x 6" (10.7 cm x 16 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Blind Fish, Shenzhen 2011 瞎魚 2011, 深圳
5" x 9" (12 cm x 22 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
A Pair of Elephants, Shenzhen 2012 一對大象 2012, 深圳
5" x 9" (12 cm x 22 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Water Stain, Guangzhou 2011 水漬 2011, 廣州
6" x 11" (15.4 cm x 27 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Seagulls, Huidong 2013 海鷗 2013, 惠東
5" x 9" (12 cm x 22 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Pit, Huian 2016 路坑 2016, 惠安
6" x 11" (15.4 cm x 27 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Curtain, Beijing 2016布幔 2016, 北京
9" x 16" (23.4 cm x 40 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Pillar, Shenzhen 2015 石柱 2015, 深圳
6" x 11" (15.4 cm x 27 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000
Huang Jing III III II II
Mural, Shenzhen 2015 壁畫 2015, 深圳
9" x 16" (23.4 cm x 40 cm) | 11" x 14" (28 cm x 35.6 cm) | 20" x 24" (50.8 cm x 61 cm)
from
HK$ 22,000